PROJE ÖZET

Derneğimizin yürütücülüğünde, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi’nin işbirliğiyle gerçekleştirilmekte olan “Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki Çivi Yazılı Tabletlerin 3 Boyutlu Olarak Taranması ve Boğazköy Tabletlerinin Yapay Zekâ Tarafından Okunması” isimli proje sayesinde dünyada ilk kez Hitit çivi yazılı tabletlerin yapay zekâ tarafından okunması sağlanacaktır.

Projemizin esas odağını oluşturan Boğazköy’de bulunan Hitit çivi yazılı tabletlerin sayısı 13000 civarıdır. Yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları diğer kültürleri bir potada eritmeyi başarmış olan Hititler, kısa zamanda Anadolu’dan Suriye’nin ortalarına uzanan muazzam bir imparatorluk kurmuşlardır. Bu sebeple Hitit çivi yazılı tabletlerin yapay zeka tarafından okunabilmesi, yalnızca Anadolu’nun değil tüm Eski Yakındoğu tarihinin aydınlatılmasına katkı sağlayacaktır.

Dünyada ilk olacak projemizde öncelikle müzedeki tabletlerin envanter listelerine bakarak, uygunluk durumuna göre taranma sırası belirlenecektir. Ardından 3 boyutlu tarayıcılarla tabletlerin hızlı ve verimli bir şekilde taranması sağlanacaktır. Tabletlerin yapay zekâ tarafından okunması kısmı ise yayınlanmış tabletlerin tespit edilmesi ve transkripsiyonlarının dijital ortama aktarılmasının ardından tabletlerdeki karakterlerin ve dilbilgisi kurallarının yapay zekâ makinesine öğretilmesi ve de çevirilerin yapılmasıyla gerçekleştirilecektir. Bir yıllık süreç sonucunda elde edilen çıktıların dijital ortamda belirlenecek olan mecraya aktarılmasıyla proje sonuçlanacaktır.

Hititler ve Anadolu uygarlıklarıyla ilgilenen akademisyen ve araştırmacıların çalışmalarına önemli katkıda bulunacak ve de ülkemizin yüzüncü yıl hedeflerine kültürel olarak destek sağlayacak bu projenin, ülkemiz ve tüm dünya için hayırlı olmasını diliyoruz.

PROJE EKİBİ

Zeynel KARACAGİL

Proje Yürütücü

Bilimi Destekleme ve Geliştirme Derneği Genel Başkanı

Efecan ANAZ

Proje Muhasebecisi

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü

Şevket Bülent YAHNİCİ

Proje Genel Koordinatörü

XXI. Dönem Ankara Milletvekili

Özlem SİR GAVAZ

Araştırmacı - Doç. Dr., Hititolog

Ankara Üniversitesi Hititoloji Anabilim Dalı

Gülgüney MASALCI ŞAHİN

Araştırmacı - Dr. Öğrt. Üyesi, Hititolog

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih Bölümü

Sema Şişman

Araştırmacı

Ankara Üniversitesi

Semra DALKILIÇ

Araştırmacı - Hititolog

Ankara Üniversitesi Hititoloji Anabilim Dalı

PROJE

TANITIM VİDEOSU

PROJE

LANSMANI

"Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ndeki Çivi Yazılı Tabletlerin 3 Boyutlu Olarak Taranması ve Boğazköy Tabletlerinin Yapay Zekâ Tarafından Okunması Projesi" Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.