Hakkımızda

Derneğimiz, “üretken olmak", “şeffaf ve eleştiriye açık olmak", “duyarlı olmak", “güvenilir olmak", “işbirliğine açık olmak", “değişim ve gelişime hazır olmak" gibi değerleri topluma kazandırma; toplumdaki bireylerin sosyal sorumluluk bilinçlerini geliştirerek daha aktif vatandaşlar olmalarını sağlama, farklı kültürlere karşı oluşmuş önyargıları yıkıp bireyleri karşılıklı iletişim ve kültürlerarası öğrenme konularında yüreklendirme; bireylerin farklı kültürleri tanımalarına ve kendi kültürlerini tanıtmalarına imkânlar sunma; gençlerin düşüncelerini özgürce açıklamalarını sağlama; bilimsel politikaların geliştirilmesini teşvik etme; bireylerin uluslararası projeler geliştirmelerine ortam hazırlamak ve yardımcı olma; uluslararası proje yönetimi deneyimi kazandırma, bireyleri yurtdışındaki bilimsel faaliyetlerden, eğitim programlarından ve iş olanaklarından haberdar etme, bilgilendirme; kişilerin farklı kültürlerden arkadaş edinmelerini sağlayarak dünya barışının sürekliliğini sağlama; bireyler arasında çevre bilincini arttırıp çevreye saygılı ve duyarlı bireyler olmalarına katkıda bulunma misyonlarını üstlenmiştir.