• Bilimi Destekleme ve Geliştirme Derneği

 • Akademik Faaliyetlerinize Destek Veriyoruz

  BİDEGEDER olarak gerçekleştireceğiniz akademik etkinliklere ister akademik (Danışma Kurulu, Hakem Kurulu vs., e-mail atma desteği, yayın) ister mali (etkinliğin derneğimiz üzerinden yapılması) destek vermekteyiz.

 • Projelerinizde Yürütücülüğü Üstleniyoruz.

  Gerçekleştirmek istediğiniz bilimsel projelerde kurum olarak yürütücülük görevini üstlenebiliriz.

Başkan'ın Mesajı

Değerli Bilim İnsanları ve Bilim Destekçileri,

Genç, çalışkan ve katılımcı ruhu yüksek bir takım ile faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Bütün dünyayı etkisi altına alan salgın yönetim kurulumuzun çalışma aşkını engelleyememiştir. Bu dönemde amaçlarımız doğrultusunda derneğimizi daha ileriye taşıyacak adımları tasarlamaya giriştik.

Ülkemizdeki bilim camiasına katkılarımızı arttırmak için tüm iletişim kanallarının gücünü kullanarak “3.Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi” ve “Uluslararası Mühendislik ve Doğa Bilimleri Çalışmaları Kongresi”ne akademik anlamda destek verdik.

Ortak akılla yürümesi gereken bu ve gelecekte gerçekleştireceğimiz etkinlikler, sizlerin katılımı ile anlam kazanacaktır.

Sevgi ve saygılarımızla

Email: zeynelkaracagil@gmail.com

  Dr. Zeynel Karacagil

  Bilimi Destekleme ve Geliştirme Derneği Genel Yönetim Kurulu adına

  DERNEĞİMİZ;

  • Fonksiyonel ve profesyonel proje temelli bilim, sanat, araştırma ve eğitim çalışmaları yürütmek;
  • Yerel, ulusal ve uluslararası ortaklıklar geliştirmek, uzun vadeli ortak amaçları gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak;
  • Uluslararası kurumlar tarafından sunulan fonların bilinirliğini ve kullanılırlığını artırarak, bunları kullanmak isteyen birey, STK, KOBİ, kurum ve oluşumlara destek olmak ve danışmanlık yapmak;
  • Eğitim ve araştırma alanlarında uluslararası ortaklıklar da kurarak profesyonel girişimlerde bulunmak;
  • Toplumdaki istihdamın artırılmasına katkı sağlamak;
  • Yaygın ve örgün eğitim yöntemlerini kullanarak topluma fayda sağlayacak, toplumun sosyal ve kültürel gelişime katkıda bulunacak faaliyetler düzenlemek;
  • Bilgiye ulaşamama, sosyo-ekonomik yoksunluklar, yabancı dil bilmeme, bedensel veya zihinsel engellilik gibi nedenlerle sosyal faaliyetlere katılamayan olanakları kısıtlı bireyleri topluma kazandırmak;
  • Uluslararası faaliyetlerde dünyadaki diğer kişilerle bir araya gelecek olan toplum bireylerinin Türk kültürünü ve insanını tanıtmasına, onların da diğer ülke insanlarını ve kültürlerini tanımalarına yardımcı olmak;
  • Avrupa’dakiler ve Akdeniz’e komşu ülkelerdekiler başta olmak üzere toplumlar arasında karşılıklı anlayışın, hoşgörünün ve işbirliğinin teşvik edilmesine katkı sağlamak;
  • Topluma gönüllülük ve aktif katılım bilinci aşılamak amacı ile kurulmuştur.

  Gelecek Etkinlikler

  www.icafa.org KONGREYE ÇAĞRI Değerli Meslektaşlarım ve Konuklar; Sizleri; 13 – 14 Kasım 2021, Türkiye, SANAL OLARAK düzenlenecek olan Uluslararası Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Kongresi’ne (ICAFA-2021) davet etmekten ...
  www.icelecc.org KONGREYE ÇAĞRI Değerli Meslektaşlarım ve Konuklar; Sizleri; 25 – 26 Kasım 2021, Türkiye, SANAL OLARAK düzenlenecek olan Uluslararası Elektrik, Elektronik ve Haberleşme Kongresi’ne (ICELECC-2021) davet etmekten mutluluk ...
  www.icobig.org KONGREYE ÇAĞRI Değerli Meslektaşlarım ve Konuklar; Sizleri; 16-17 Kasım 2021, Türkiye, SANAL OLARAK düzenlenecek olan Uluslararası Biyoloji ve Genetik Kongresi’ne (ICOBIG-2021) davet etmekten mutluluk ve onur duyarız. ...
  www.icophep.org KONGREYE ÇAĞRI Değerli Meslektaşlarım ve Konuklar; Sizleri; 28 – 29 Kasım 2021, Türkiye, SANAL OLARAK düzenlenecek olan Uluslararası Halk Sağlığı ve Politikaları Kongresi’ne (ICOPHEP-2021) davet etmekten mutluluk ...
  www.iconer.org KONGREYE ÇAĞRI Değerli Meslektaşlarım ve Konuklar; Sizleri; 04 – 05 Kasım 2021, Türkiye, SANAL OLARAK düzenlenecek olan Uluslararası Ekonomi Araştırmaları Kongresi’ne (ICONER-2021) davet etmekten mutluluk ve onur ...
  www.icocis.org KONGREYE ÇAĞRI Değerli Meslektaşlarım ve Konuklar; Sizleri; 07 – 08 Kasım 2021, Türkiye, SANAL OLARAK düzenlenecek olan Uluslararası Suç Çalışmaları Kongresi’ne (ICOCIS-2021) davet etmekten mutluluk ve onur ...
  www.icites.org KONGREYE ÇAĞRI Değerli Meslektaşlarım ve Konuklar; Sizleri; 19 – 20 Kasım 2021, Türkiye, SANAL OLARAK düzenlenecek olan Uluslararası Bilişim Teknolojileri ve Güvenliği Kongresi’ne (ICITES-2021) davet etmekten mutluluk ...
  www.iconep.org KONGREYE ÇAĞRI Değerli Meslektaşlarım ve Konuklar; Sizleri; 22-23 Kasım 2021, Türkiye, SANAL OLARAK düzenlenecek olan Uluslararası İnterdisipliner Salgın Hastalıklar Kongresi’ne (ICONEP-2021) davet etmekten mutluluk ve onur duyarız. ...
  www.icolar.org KONGREYE ÇAĞRI Değerli Meslektaşlarım ve Konuklar; Sizleri; 01-02 Kasım 2021, Türkiye, SANAL OLARAK düzenlenecek olan Uluslararası Dil Araştırmaları Kongresi’ne (ICOLAR-2021) davet etmekten mutluluk ve onur duyarız. ICOLAR-2021 uluslararası ...
  www.icomnas.org KONGREYE ÇAĞRI Değerli Meslektaşlarım ve Konuklar; Sizleri; 05-07 Kasım 2021, Türkiye, SANAL OLARAK düzenlenecek olan Uluslararası Multidisipliner Doğa Bilimleri ve Mühendislik Kongresi’ne (ICOMNAS-2021) davet ...
  www.ichus.org KONGREYE ÇAĞRI Değerli Meslektaşlarım ve Konuklar; Sizleri; 10-11 Kasım 2021, Türkiye, SANAL OLARAK düzenlenecek olan Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi’ne (ICHUS-2021) davet etmekten mutluluk ve onur duyarız. ICHUS-2021 uluslararası ...