• GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYE

 • Bilimi Destekleme ve Geliştirme Derneği

  Daha Fazla
 • Bilimi Destekleme ve Geliştirme Derneği

 • Akademik Faaliyetlerinize Destek Veriyoruz

  BİDEGEDER olarak gerçekleştireceğiniz akademik etkinliklere ister akademik (Danışma Kurulu, Hakem Kurulu vs., e-mail atma desteği, yayın) ister mali (etkinliğin derneğimiz üzerinden yapılması) destek vermekteyiz.

 • Projelerinizde Yürütücülüğü Üstleniyoruz.

  Gerçekleştirmek istediğiniz bilimsel projelerde kurum olarak yürütücülük görevini üstlenebiliriz.

 • Fonksiyonel ve profesyonel proje temelli bilim, sanat, araştırma ve eğitim çalışmaları yürütmek;
 • Yerel, ulusal ve uluslararası ortaklıklar geliştirmek, uzun vadeli ortak amaçları gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak;
 • Uluslararası kurumlar tarafından sunulan fonların bilinirliğini ve kullanılırlığını artırarak, bunları kullanmak isteyen birey, STK, KOBİ, kurum ve oluşumlara destek olmak ve danışmanlık yapmak;
 • Eğitim ve araştırma alanlarında uluslararası ortaklıklar da kurarak profesyonel girişimlerde bulunmak;
 • Toplumdaki istihdamın artırılmasına katkı sağlamak;
 • Yaygın ve örgün eğitim yöntemlerini kullanarak topluma fayda sağlayacak, toplumun sosyal ve kültürel gelişime katkıda bulunacak faaliyetler düzenlemek;
 • Bilgiye ulaşamama, sosyo-ekonomik yoksunluklar, yabancı dil bilmeme, bedensel veya zihinsel engellilik gibi nedenlerle sosyal faaliyetlere katılamayan olanakları kısıtlı bireyleri topluma kazandırmak;
 • Uluslararası faaliyetlerde dünyadaki diğer kişilerle bir araya gelecek olan toplum bireylerinin Türk kültürünü ve insanını tanıtmasına, onların da diğer ülke insanlarını ve kültürlerini tanımalarına yardımcı olmak;
 • Avrupa'dakiler ve Akdeniz'e komşu ülkelerdekiler başta olmak üzere toplumlar arasında karşılıklı anlayışın, hoşgörünün ve işbirliğinin teşvik edilmesine katkı sağlamak;
 • Topluma gönüllülük ve aktif katılım bilinci aşılamak amacı ile kurulmuştur.

Tabletlerinin Yapay Zekâ Tarafından Okunması Tanıtım Filmi

Binlerce Yıllık Hitit Tabletleri Yapay Zeka Yöntemiyle Okunmaya Başladı -TRT HABER

Derneğimizin yürütücülüğünde, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi’nin işbirliğiyle gerçekleştirilmekte olan “Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki Çivi Yazılı Tabletlerin 3 Boyutlu Olarak Taranması ve Boğazköy Tabletlerinin Yapay Zekâ Tarafından Okunması” isimli proje sayesinde dünyada ilk kez Hitit çivi yazılı tabletlerin yapay zekâ tarafından okunması sağlanacaktır.