• Bilimi Destekleme ve Geliştirme Derneği

 • Akademik Faaliyetlerinize Destek Veriyoruz

  BİDEGEDER olarak gerçekleştireceğiniz akademik etkinliklere ister akademik (Danışma Kurulu, Hakem Kurulu vs., e-mail atma desteği, yayın) ister mali (etkinliğin derneğimiz üzerinden yapılması) destek vermekteyiz.

 • Projelerinizde Yürütücülüğü Üstleniyoruz.

  Gerçekleştirmek istediğiniz bilimsel projelerde kurum olarak yürütücülük görevini üstlenebiliriz.

Başkan'ın Mesajı

Derneğimizin yürütücülüğünde, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi’nin işbirliğiyle gerçekleştirilmekte olan “Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki Çivi Yazılı Tabletlerin 3 Boyutlu Olarak Taranması ve Boğazköy Tabletlerinin Yapay Zekâ Tarafından Okunması” isimli proje sayesinde dünyada ilk kez Hitit çivi yazılı tabletlerin yapay zekâ tarafından okunması sağlanacaktır.

Email: zeynelkaracagil@gmail.com

  Dr. Zeynel Karacagil

  Mersin / Silifke

  İstanbul Üniversitesi Antropoloji ve Arkeoloji bölümlerini bitirdi.

  Ankara Üniversitesi Sosyal Antropoloji Yüksek Lisans ve Doktora derecesini aldı.

  Ankara Üniversitesinde Öğretim Elamanı olarak dokuz yıl görev yaptı.

  2018 yılında Akademisyenler S

  • Fonksiyonel ve profesyonel proje temelli bilim, sanat, araştırma ve eğitim çalışmaları yürütmek;
  • Yerel, ulusal ve uluslararası ortaklıklar geliştirmek, uzun vadeli ortak amaçları gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak;
  • Uluslararası kurumlar tarafından sunulan fonların bilinirliğini ve kullanılırlığını artırarak, bunları kullanmak isteyen birey, STK, KOBİ, kurum ve oluşumlara destek olmak ve danışmanlık yapmak;
  • Eğitim ve araştırma alanlarında uluslararası ortaklıklar da kurarak profesyonel girişimlerde bulunmak;
  • Toplumdaki istihdamın artırılmasına katkı sağlamak;
  • Yaygın ve örgün eğitim yöntemlerini kullanarak topluma fayda sağlayacak, toplumun sosyal ve kültürel gelişime katkıda bulunacak faaliyetler düzenlemek;
  • Bilgiye ulaşamama, sosyo-ekonomik yoksunluklar, yabancı dil bilmeme, bedensel veya zihinsel engellilik gibi nedenlerle sosyal faaliyetlere katılamayan olanakları kısıtlı bireyleri topluma kazandırmak;
  • Uluslararası faaliyetlerde dünyadaki diğer kişilerle bir araya gelecek olan toplum bireylerinin Türk kültürünü ve insanını tanıtmasına, onların da diğer ülke insanlarını ve kültürlerini tanımalarına yardımcı olmak;
  • Avrupa'dakiler ve Akdeniz'e komşu ülkelerdekiler başta olmak üzere toplumlar arasında karşılıklı anlayışın, hoşgörünün ve işbirliğinin teşvik edilmesine katkı sağlamak;
  • Topluma gönüllülük ve aktif katılım bilinci aşılamak amacı ile kurulmuştur.